Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2023
 
Procedură privind egalizarea de șanse Bacalaureat 2023
 
Anexă la procedura de egalizare de șanse - cererea
 
Ordin privind structura anului școlar 2022-2023
 
Ordin privind organizarea examenului de Bacalaureat 2023
 
Calendar modificat înscriere examen de Bacalaureat 2023
 
Ordin privind echivalarea examenelor internaționale
 
Ordin privind organizarea examenelor de certificare a calificării profesionale 2022-2023
 
Ordin privind organizarea admiterii la liceu 2023
 
Calendar admitere liceu 2023
 
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 
Legea Educației Naționale nr.1/2011
 
Codul Muncii
 
Statutul elevului