Meniu

Despre noi

Istoric Oferta educaţională Dotări

Management

Consiliul de Administraţie Directori Documente manageriale

Personal

Profesori Consiliul profesoral Comisiile de lucru Mobilitatea pers. didactic Comisiile de lucru Personal didactic auxiliar Personal nedidactic

Elevi

Clasele Orar Consiliul Elevilor Examenul de bacalaureat Concursuri şi olimpiade

Părinţi

Cons. Reprez. al Părinţilor

Programe şi proiecte educative

Galerie

Forum

Contact

Date de contact

Strada Jiului, Nr 163, Sector 1, Bucuresti, cod 013218
Tel: 0216675585;
Adresa mail pentru corespondenţă elevi colegiultehnicmedia@yahoo.com
colegiultehnicmedia@yahoo.com
www.colegiultehnicmedia.ro