Meniu

Despre noi

Istoric Oferta educaţională Dotări

Management

Consiliul de Administraţie Directori Documente manageriale

Personal

Profesori Consiliul profesoral Comisiile de lucru Mobilitatea pers. didactic Comisiile de lucru Personal didactic auxiliar Personal nedidactic

Elevi

Clasele Orar Consiliul Elevilor Examenul de bacalaureat Concursuri şi olimpiade

Părinţi

Cons. Reprez. al Părinţilor

Programe şi proiecte educative

Galerie

Forum

Contact

Istoric

Învăţământul specializat pentru industria poligrafică a luat naştere în anul 1948, când au fost înfiinţate la Bucureşti două unităţi şcolare de profil:

- Şcoala Medie Tehnică de Arte Grafice;
- Şcoala Profesională de Arte Grafice ,,Dimitrie Marinescu" .

Din anul 1966, Liceul Industrial de Poligrafie şi Cinematografie, având o durata de 5 ani, a funcţionat ca unitate independentă până în anul 1968, în clădirea Grupului Şcolar Pajura.

În anul 1974, cele două unităţi şcolare se unifică sub denumirea de ,,Grupul Şcolar de Poligrafie şi Cinematografie", urmând ca apoi să poarte denumirea de ,,Liceul Industrial nr. 16".

Începând cu anul 2000-2001, denumirea unităţii şcolare a devenit Colegiul Tehnic ,,Media", având ca niveluri de şcolarizare:

- Liceu cu cele trei filiere: vocaţională, tehnologică şi teoretică;
- Şcoala postliceală

Colegiul Tehnic ,,Media" a pregatit de-a lungul timpului specialişti în domeniul poligrafiei şi cinematografiei fiind unicul liceu de profil din ţară.

În prezent, Colegiul Tehnic Media şcolarizează tinerii prin liceu zi şi şcoala postliceală pentru calificări din domeniul tehnicilor poligrafice şi cinematografice.

De asemenea, elevii unităţii noastre au fost distinşi cu numeroase premii şi recompense la concursurile şcolare, olimpiadele interdisciplinare, festivaluri, târguri şi manifestări culturale şi sportive desfăşurate la nivel local şi naţional şi au obţinut performanţe deosebite în plan sportiv.